Disclaimer

Deze website heeft als doel algemene informatie te verschaffen over de ziekte van Lesch-Nyhan, en is gericht op patiënten, familieleden en professionals uit de gezondheidszorg. De informatie op deze website moet niet gezien worden als medisch advies. Voor persoonlijk medisch advies dient u contact op te nemen met uw arts.

De auteurs hebben gepoogd ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, maar ze geven geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van de informatie. De auteurs kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Het reproduceren, kopiëren, downloaden, opslaan, verspreiden of verzenden van deze informatie is nadrukkelijk verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de auteurs is verkregen.